HEN HWLC
(The Old Hulk)
Supplied by
T Meirion Hughes.

 The old hulk of a sailing vessel on the Coed Helen Side of the river Seiont
Opposite where the Manweb Offices used to be on St Helen's Road.

(Fe’i gwelir ar ochr Coed Helen i Afon Seiont.Credir maiLilleoedd ei henw ac arferai gario llwythi o galch)..


Old Hulk [Hen Hwlc] Artist .....William Selwyn (c)

YR HEN HWLC

Fe’th glywais ti neithiwr,
Hen wreigen y lli,
Yn
tuchan dy nychdod
A thrist oeddit ti.
 Am hedd ebargofiant
Yr ysai dy fron,
Ond
ni chaet drugaredd
Gan
fflangell y don.


Gosgeiddig
Fadonna
Y bae oeddit gynt
A balchder dy wenwisg
A rwydai y gwynt;
Er
garwed ystormydd,
Ni chwythant i ffwrdd
Y lliwgar gymeriaid
A droediodd dy
fwrdd.
 

Fe’th welaf di heddiw,
A’r
llanw ar drai,
Yn
trochi d’archollion
Yng
ngwan heulwen Mai.
 Mae’r don yn d’anwesu,
 Gostegodd ei hwrdd,
A chriw o wylanod
Sy’n
troedio dy fwrdd.

T. Meirion Hughes

Mai. 1963.

 David J Williams (c)

 

Back