EISTEDDFOD IEUENCTID SIR GAERNARFON, PENYGROES 1951.
Supplied by Maureen Carswell


Rhes flaen: [First Row]-Delyth, Maureen Owen, John Roberts, Brenda Roberts, Eryl Trefor Jones.
Ail rs:[2nd Row] -Owenna Hughes (Cwellyn), Olive Usher, Olwen Roberts.
Rhes l:[Back Row] -Betty Griffiths, Gwen Williams, Betty Ellis, Gladwen Trefor Jones, Nerys Lloyd.