Llyniau oddiwrth Glenys Doyle

Mae'r cyntaf wedi ei dynnu rhyw le yn Gaernarfon tuag 1950/1 Y Bonnie Baby Competition
Tydw'i ddim yn gwybod pwy yw hanner i pobl na'r plant yn y Llun ond mi rwyf fi yn y blaen y pedwerydd or chwith.

Mae'r ail llun a blant a oedd yn Ysgol gynradd Felinwnda yn 1960/1

Rwyf yn gobeithio cael hyd i fwy o lluniau o Gaernarfon sydd gan fy Mam cyn bo hir, ac rwyf yn meddwl fod yno llun o'r hen Bafillwn.

Diolch ac rhaid i mi ddweud fy mod yn mwynhau y tudalen ar y we Da iawn chi

Glenys (cofi go iawn!)