YSGOL HOGIAU ~ BOYS SCHOOL

1962-63

Suppiled by Emrys Llwelyn

 Y Prifathro Hugh T. Roberts a Mr Bleddyn Williams. Emrys yn ail res o'r gwaelod ar ola ar y dde.

The Head Master and Mr Bleddyn Parry. Emrys is second row far right

MEMORY LANE