Gwynedd Archives: Not to be copied, used on a web site, or published
without permission.
Archifau Gwynedd: Ni ddylid copïo, defnyddio ar safle we, na chyhoeddi heb ganiatâd.

www.gwynedd.gov.uk/Archives